melodikum logo jednoduche
melodikum logo jednoduche

COVID-19 a svatební sezóna 2021? Odpovídáme na vaše časté dotazy

Co když se pro termín svatby vyhlásí mimořádná opatření a omezení, jak tomu bylo na jaře a na podzim 2020 kvůli koronavirové pandemii?

Covid-19 a celá koronavirová pandemie vystavila řadu snoubenců i hudebníků nepříjemnostem a přesunům. Stejně jako ostatní, i my doufáme, že se všechna vládní opatření brzy rozvolní a vše bude moci probíhat, jak bylo domluveno.

O rušení a přesunu bude nejlepší rozhodovat až v momentě, kdy budete mít z oficiálního zdroje potvrzené, že vaše svatba nebude moct proběhnout vůbec, nebo že bude průběh významně omezený — například že počet přítomných musí být významně zredukován. 

Budeme vám muset uhradit storno poplatek?

Pokud by vláda někdy znovu znemožnila konání svateb, jednalo by se o zásah vyšší moci, který jsme nemohli ovlinit ani my, ani vy. Proto by ani jedna strana nebyla povinná hradit storno poplatek za škodu nebo ušlý zisk. Až takový moment nastane, probereme s vámi možné varianty. U událostí, které byly vládou v roce 2020 znemožněny, jsme po společné domluvě s pořadateli vždy našli společný náhradní termín a aktualizovali rezervační smlouvu se stejnými podmínkami a cenovkami, jak bylo sjednáno původně. Je pravděpodobné, že v budoucnu bychom postupovali obdobně.

Vzpomeňte si na to, že začátkem léta 2020 došlo k překvapivě rychlému rozvolňování. Po takových zkušenostech doporučujeme neukvapovat se a nerušit svatbu, která má proběhnout řádově až za tři nebo čtyři měsíce. Do té doby může být totiž vše úplně jinak. 

Zahrajete nám i v situaci, kdy se rozhodneme vládní nařízení ignorovat? Napadlo nás, že svatbu dle aktuálních opatření prohlásíme například za divadelní představení nebo za sportovní událost, čímž bychom mohli nařízení obejít…

Ačkoliv na mnohá rozhodnutí Vlády ČR máme “svůj” názor, musíme je respektovat. Určitě bychom vám konání svatby přes plošný zákaz nedoporučovali a ani bychom na hudební produkci nepřistoupili. Pozor na interpretaci a slovíčkaření. Pokud by dle Vlády mohla proběhnout svatba v počtu 50 lidí, ale hromadné události ve vnitřních prostorách by byly tou dobou znemožněny nebo omezeny na 10 lidí, měla by padesátičlenná svatba skončit krátce po obřadu a gratulacích. Vše ostatní včetně hostiny a následné párty už by se mělo řídit pravidly pro shromažďování osob. Pohled na věc se však může lišit dle povahy úředníka.

Máme obavy, že nám hosté nedorazí, někteří mají obavy z nákazy sebe i druhých.

Stejně jako u kulturních událostí se spekuluje o nutnosti nechat otestovat před událostí všechny přítomné antigenními testy. Pro dobrý pocit a čisté svědomí lze toto doporučit před svatbou každému svatebčanovi i v případě, že by to nebylo nutnou podmínkou. Pokud budou i nadále testy zdarma, je to podle nás to nejmenší, o co lze hosty požádat.

V případě jakýchkoliv dotazů se s námi spojte. Uděláme vše proto, aby mohl váš velký den proběhnout tak, jak jste si jej vysnili!

Nasdílejte tento článek ostatním:
Facebook
Twitter
Email

Prohlédněte si fotky a videa...

a načerpejte alespoň 'hrstku' atmosféry naší produkce.

Přejít do galerie...